• 2010 Türk Tabipler Birliği
  • 2011 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği
  • 2013 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
  • 2014 Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
  • 2015 Lösemili Çoçuklar Vakfı (LÖSEV)
  • 2016 ESAG (Avrupa Genital Estetik Derneği) Kıdemli Üyesi