• 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Antalya, 2008
 • NT Ölçümü ve İkili Tarama Yeterlilik Sertifikası, Antalya, 2008
 • Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Sempozyumu, Amerikan Hastanesi, 2009
 • Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, Amerikan Hastanesi, 2009
 • Menopoz ve Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar Paneli, Kadıköy Şifa Hastanesi, 2009
 • 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, 2010
 • 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Harbiye-İstanbul, 2011
 • Acil Obsterik Bakım Klinisyen Kursu, 2011, Ankara
 • 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, 2012
 • 3. Orta İleri Düzey Laparoskopi Kursu, Ankara, 2015
 • 3. Acıbadem Kadın Doğum Günleri Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu, 2015
 • Laparoskopi-Histeroskopi Kursu, Acıbadem Atakent Hastanesi, Mayıs 2015