• Williams Obstetrik Bölüm 21: Amniyotik Sıvı Volümü Bozuklukları
  • Williams Obstetrik Bölüm 27: Plasenta, Umblikal Kordon ve Membranların Anormallikleri
  • Williams Obstetrik Bölüm 56: Dermatolojik Hastalıklar
  • Williams Obstetrik Bölüm 57: Neoplastik Hastalıklar
  • Atlas of Pelvik Surgery 4th Edition, Chapter III, Abdominal Wall