Yurtdışı Yayınlar

 • 1 - Fuat Demirci, Karakoc Birgul, Oya Demirci, Elif Demirci, Yavuz Akman, Erhan Erhan Karaalp, Nihal Dolgun. Perioperative Complications in Vaginal Mesh Procedures Using Trocar in Pelvic Organ Prolapse Repair. The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, May 2013.
 • 2 - Erhan Karaalp, Kadir Güzin, Güneş Gündüz, Selim Afşar, Nurver Özbay. Abdominal wall incision scar endometriosis. Göztepe Tıp Dergisi 26 (3):1 40-142, 2011.
 • 3 - Karaalp Erhan, Yücel Nese, Demirci Fuat, Aydın Esra, Ogutcuoglu Bilge, Karakoç Birgül. Coexistence of tubo-ovarian abscess with adnexal torsion in a virgin patient with a history of 10 cm endometrioma; a case report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013; 23 (1): 39-42.
 • 4 - Erhan Karaalp, Güneş Gündüz, Erdem Başkent, Meriç Çağrı Ağır, Hacer Kavak. Yatarak Tedavi Edilen Ektopik Gebelik Olgularının Risk Faktörleri: Tersiyer Bir Merkezin 6 Yıllık Retrospektif Analizi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012; 22 (2): 78-83.
 • 5 - Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Ali Fuat Demirci, Bilge Öğütçüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp. Retrospective Analysis of One Year-Cesarean Sections in a Tertiary Hospital in Turkey: Various Indications of the Unwritten in the Literature and Intraoperative Surgical Morbidites. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013; 23 (1): 15-8.
 • 6 - Kadir Güzin, Erhan Karaalp, Oğuz Gürgen, Necdet Süer, Bilge Öğütçüoğlu, Gökçen Örgül. Ovaryan Matür Kistik Teratom (Dermoid Kist) Olgularında Preoperatif Tümör Belirteçleri ve Bu Belirteçlerin Ovaryan Matür Kistik Teratomun Boyutu ile Korelasyonu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012; 22 (4): 216-9.
 • 7 - Erhan Karaalp, Esra Aydin, Neşe Yücel, Erdem Başkent. Tanıdan 3 ay sonra sonuçlandırılabilen bir ektopik gebelik olgusu; ender görülen bir kornual gebelik öyküsü: Olgu sunumu. Göztepe Tıp Dergisi 27 (3): 124-126, 2012.
 • 8 - Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Fatma Bilge Öğütçüoğlu. First Trimester Pregnancy Complicated with Bilateral Ovarian Abscess: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23 (1): 36-8.
 • 9 - Güneş Gündüz, Erhan Karaalp, Necdet Süer. Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Kardiyovasküler Hastalık Riskini Gösteren Kronik İnflamatuar Belirteçlerin HOMA-IR ile İlişkisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012; 22 (2):102-7.
 • 10 - Selim Afşar, Erhan Karaalp, Ayşe Yiğit, Mustafa Eroğlu, Kadir Güzin. Laparoskopi Yardımlı Vajinal Histerektomi, Total Vajinal Histerektomi Ve Total Abdominal Histerektominin Perioperatif ve Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması. Abant Med J 2013; 2:23-27.
 • 11 - Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Bilge Öğütçüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 yılı doğumlarının doğum öncesi ve sonrası hemoglobin-hematokrit değerlerinin karşılaştırılması ve anemi insidansı. Göztepe Tıp Dergisi 28 (2):79-82, 2013.
 • 12 - Erhan Karaalp, Nese Yucel , Fuat Demirci, Esra Aydin, Birgul Karakoc. Adnexal torsion in a first-trimester pregnant patient without any predisposing factor: A case report. Göztepe Tıp Dergisi 27 (4):182-184, 2012.
 • 13 - Meriç Çağrı Ağır, Cihan İnan, Erdem Başkent, Erhan Karaalp, Halenur Bozdağ. Gebelikle ilişkili Plazma Protein-A Değerinin Değerinin Preeklampsi Öngörüsündeki Önemi. J Kartal TR 2015; 26 (2):115–121.

Sertifikalar

 • NT (Ense Kalınlığı) Ölçümü ve İkili Tarama Yeterlilik Sertifikası, Antalya, 2008